Harmonogram

W skład Ligi Freedivingu wchodzi 6 edycji. Każdy zawodnik, który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. 4 edycje będą brane pod uwagę w sumie punktacji.

Harmonogram może ulec zmianie.

I edycja – 16.04
II edycja – 23.06
III edycja – 22.09
IV edycja – 3.11
V edycja – 15.12
VI edycja – finał Deepspot Challenge 15-17.02

Harmonogram V edycji

8:00 Odprawa dla zawodników

8:30 Otwarcie zawodów

8:45 Początek rozgrzewki w wodzie

9:30-10:30 Starty w 1. Konkurencji

10:30-11:15 Przerwa

11:15 Początek rozgrzewki w wodzie

14:00-14:30 Zakończenie i wręczenie nagród