Harmonogram

W skład Ligi Freedivingu wchodzi 6 edycji. Każdy zawodnik, który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. 4 edycje będą brane pod uwagę w sumie punktacji.

Harmonogram może ulec zmianie.

I edycja – 16.04
II edycja – 23.06
III edycja – 22.09
IV edycja – 3.11
V edycja – 15.12
VI edycja – finał Deepspot Challenge 15-17.02

Harmonogram IV edycji

8:00 Odprawa dla zawodników

8:30 Otwarcie zawodów

9:00 Początek rozgrzewki w wodzie

9:30–10:30 Starty w 1. konkurencji

10:30–11:30 Przerwa

11:35 Początek rozgrzewki w wodzie

11:50–12:30 Starty w 2. konkurencji

12:30–13:00 Czas wolny w basenie

13:30–14:15 Zakończenie i wręczenie nagród