Harmonogram

W skład Ligii Freedivingu wchodzi 6 edycji. Każdy zawodnik który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. 4 edycje będą brane pod uwagę w sumie punktacji.

I edycja – 16.04
II edycja – 23.06
III edycja – 22.09
IV edycja – 3.11
V edycja – 15.12
VI edycja – finał Deepspot Challenge 15-17.02

Harmonogram I edycji

  • 09:00 – 09:30 – odprawa dla chętnych zawodników
  • 09:30 – 09:45 – otwarcie zawodów
  • 10:30 – początek rozgrzewki w wodzie
  • 11:00 – 12:40 – starty w 1. Konkurencji
  • 12:40 – 14:00 – przerwa
  • 14:00 – 14:15 – rozgrzewka
  • 14:15 – 15:30 – starty w 2. konkurencji
  • 16:30 – 17:00 – zakończenie, wręczenie nagród

Harmonogram jest wstępny i może ulec zmianie.