Harmonogram

W skład Ligii Freedivingu wchodzi 5 edycji.

Każdy zawodnik, który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. W sumie punktacji będą brane pod uwagę 3 edycje.

I Edycja: Deep Dive (classic) + Statyka (classic) – 12 kwietnia

II Edycja: Dynamiczna statyka (slow) + Podwodny blackout (rescue) – 12 lipca

III Edycja: Deep Dive (classic) + Poszkodowany i balast (rescue) – 11 października

IV Edycja: Challenge 15m (slow) + DNF/DYN/DBF (classic) – 10 stycznia 2025

V Edycja – finał Deepspot Challenge, 17-19.04.2025

Harmonogram

8:00 Odprawa dla zawodników

8:30 Otwarcie zawodów

8:45 Początek rozgrzewki w wodzie

9:30-10:30 Starty w 1. Konkurencji

10:30-11:15 Przerwa

11:15 Początek rozgrzewki w wodzie

12:00-13:00 Starty w 2. Konkurencji

14:00-14:30 Zakończenie i wręczenie nagród