Harmonogram

W skład Ligii Freedivingu wchodzi 6 edycji. Każdy zawodnik który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. 4 edycje będą brane pod uwagę w sumie punktacji.

I edycja – 16.04
II edycja – 23.06
III edycja – 22.09
IV edycja – 3.11
V edycja – 15.12
VI edycja – finał Deepspot Challenge 15-17.02

Harmonogram II edycji

  • 8:15                     Odprawa dla zawodników
  • 8:45                     Otwarcie zawodów
  • 9:00                     Początek rozgrzewki w wodzie
  • 9:30 – 10:30         Starty w 1. konkurencji
  • 10:30 – 11:30       Przerwa / KIDS FRIENDLY
  • 11:35                   Początek rozgrzewki w wodzie
  • 11:50 – 12:30       Starty w 2. konkurencji
  • 12:30 – 13:00       Czas wolny w basenie
  • 13:30 – 14:15       Zakończenie i wręczenie nagród