Harmonogram

W skład Ligi Freedivingu wchodzi 6 edycji. Każdy zawodnik, który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. 4 edycje będą brane pod uwagę w sumie punktacji.

Harmonogram może ulec zmianie.

I edycja – 16.04
II edycja – 23.06
III edycja – 22.09
IV edycja – 3.11
V edycja – 15.12
VI edycja – finał Deepspot Challenge 15-17.02

Harmonogram III edycji

16:45 Odprawa dla zawodników

17:15 Otwarcie zawodów

17:30 Początek rozgrzewki w wodzie

18:00 – 19:00 Starty w 1. Konkurencji

19:00 – 19:45 Przerwa

19:45 Początek rozgrzewki w wodzie

20:00 – 20:50 Starty w 2. Konkurencji

21:20 – 22:00 Zakończenie i wręczenie nagród