Regulaminy

* W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Ogólnym a Regulaminem Technicznym, nadrzędne znaczenie mają zapisy w Regulaminie Technicznym.