REGULAMINY

GRUPY ZAWODNIKÓW: PROFI i NON-PROFI
Zawodnicy startują w dwóch grupach: profi i non-profi
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAWODÓW
Do startu dopuszczone są osoby pełnoletnie, posiadające zaświadczenie medyczne oraz odpowiednie kompetencje freedivingowe.
Każdy z uczestników jest zobowiązany przesłać na 7 dni przed terminem zawodów zaświadczenie medyczne, którego formularz jest dostępny TUTAJ.
Oryginał zaświadczenia należy dostarczyć do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów.

OPIS KONKURENCJI
Zawodnik nurkuje (w dowolny sposób ale bez balastu) na zadaną głębokość (44 metry w grupie profi lub 20 metrów w grupie non profi), zabiera plakietkę i wraca z nią ku powierzchni, ale nie wynurza się, lecz zatrzymuje się na głębokości nie większej niż 2 m (w oznaczonej na linie Strefie Statyki) i kontynuuje nurkowanie starając się osiągnąć jak najdłuższy czas przed osiągnięciem powierzchni.
PUNKTY
Zawodnik otrzymuje punkty za czas spędzony w bezdechu oraz za osiągniętą głębokość. Zawodnik może otrzymać punkty karne w przypadku niedostarczenia plakietki, nie osiągnięcia zadanej głębokości lub startu po Top Time.
DYSKWALIFIKACJE
Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku zbyt późnego dotarcia do Strefy Statyki, opuszczenia Strefy Statyki, blackoutu, zanurzenia dróg oddechowych po wynurzeniu, nieprawidłowego wykonania Procedury Powierzchniowej, zbyt późnego rozpoczęcia nurkowania (30 s. od Top Time), użycie sprzętu dodającego pływalności, wdychania tlenu przed rozpoczęciem nurkowania.
LUNG SQUEEZE
Zawodnik, u którego zaobserwowane zostaną objawy lung squeeze nie zostanie dopuszczony do finałów
ELIMINACJE I FINAŁ; KOLEJNOŚĆ STARTÓW
Zawodnicy startują po dwie osoby jednocześnie. W finałach startuje po 6 najlepszych zawodników w grupie profi (osobno kobiety i mężczyźni) i w grupie non profi (osobno kobiety i mężczyźni)
SPRZĘT
Zawodnik może używać płetw podwójnych lub monopłetwy, maski lub specjalistycznych okularków, zacisku na nos, zegarka ze stoperem ale nie może używać pianki ani obciążenia
ROZPOCZĘCIE PRÓBY
Przez rozpoczęcie nurkowania rozumiane jest całkowite zanurzenie zawodnika – nie tylko dróg oddechowych. Czas nurkowania liczony jest od Top Time (nie od zanurzenia dróg oddechowych) do wynurzenia jakiejkolwiek części ciała zawodnika.
ZAKOŃCZENIE PRÓBY
W czasie 20 sekund od wynurzenia zawodnik musi prawidłowo wykonać Procedurę Powierzchniową.
STREFA ROZGRZEWKI i STREFA STARTÓW
Coach / buddy może towarzyszyć zawodnikowi w Strefie Rozgrzewki ale nie w Strefie Startów
TESTY ANTYDOPINGOWE I UŻYCIE TLENU
Zakazane jest wdychanie tlenu i mieszanek o wzbogaconej zawartości tlenu oraz stosowanie środków dopingowych ale organizator nie przewiduje przeprowadzania testów antydopingowych.