Harmonogram

W skład Ligii Freedivingu wchodzi 6 edycji. Każdy zawodnik który chce być klasyfikowany musi wziąć udział w minimum 2 edycjach. 4 edycje będą brane pod uwagę w sumie punktacji.

I edycja – 16.04
II edycja – 23.06
III edycja – 22.09
IV edycja – 3.11
V edycja – 15.12
VI edycja – finał Deepspot Challenge 15-17.02

Harmonogram II edycji

  • 7:15 – 7:45 Odprawa dla chętnych zawodników
  • 7:45 – 8:00 Otwarcie zawodów
  • 8:00 Początek rozgrzewki w wodzie
  • 8:30 – 11:00 Starty w 1. konkurencji
  • 11:00 – 12:00 Przerwa / KIDS FRIENDLY
  • 12:05 Początek rozgrzewki w wodzie
  • 12:20 – 14:20 Starty w 2. konkurencji
  • 15:30 Zakończenie i wręczenie nagród

Harmonogram jest wstępny i może ulec zmianie.