ZASADY

GRUPY ZAWODNIKÓW: PROFI i NON-PROFI

Zawodnicy startują w dwóch grupach: profi i non-profi

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAWODÓW

Do startu dopuszczone są osoby pełnoletnie, posiadające zaświadczenie medyczne oraz odpowiednie kompetencje freedivingowe.
Każdy z uczestników jest zobowiązany przesłać na 7 dni przed terminem zawodów zaświadczenie medyczne, którego formularz jest dostępny TUTAJ.
Oryginał zaświadczenia należy dostarczyć do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów.

OPIS KONKURENCJI

Zawodnik nurkuje (w dowolny sposób ale bez balastu) na zadaną głębokość (44 metry w grupie profi lub 20 metrów w grupie non profi), zabiera plakietkę i wraca z nią ku powierzchni, ale nie wynurza się, lecz zatrzymuje się na głębokości nie większej niż 2 m (w oznaczonej na linie Strefie Statyki) i kontynuuje nurkowanie starając się osiągnąć jak najdłuższy czas przed osiągnięciem powierzchni.

PUNKTY

Zawodnik otrzymuje punkty za czas spędzony w bezdechu oraz za osiągniętą głębokość. Zawodnik może otrzymać punkty karne w przypadku niedostarczenia plakietki, nie osiągnięcia zadanej głębokości lub startu po Official Top.

DYSKWALIFIKACJE

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku zbyt późnego dotarcia do Strefy Statyki, blackoutu, zanurzenia dróg oddechowych po wynurzeniu, nieprawidłowego wykonania Procedury Powierzchniowej, zbyt późnego rozpoczęcia nurkowania (30 s. po Official Top), wdychania tlenu przed rozpoczęciem nurkowania

 

LUNG SQUEEZE

Zawodnik, u którego zaobserwowane zostaną objawy lung squeeze nie zostanie dopuszczony do finałów

 

ELIMINACJE I FINAŁ; KOLEJNOŚĆ STARTÓW

Zawodnicy startują po trzy osoby jednocześnie. W finałach startuje po 6 najlepszych zawodników w grupie profi (osobno kobiety i mężczyźni) i w grupie non profi (osobno kobiety i mężczyźni)

SPRZĘT

Zawodnik może używać płetw podwójnych lub monopłetwy, maski lub specjalistycznych okularków, zacisku na nos, zegarka ze stoperem ale nie może używać pianki ani obciążenia

ROZPOCZĘCIE PRÓBY

Przez rozpoczęcie nurkowania rozumiane jest całkowite zanurzenie zawodnika – nie tylko dróg oddechowych. Czas nurkowania liczony jest od Official Top (nie od zanurzenia dróg oddechowych) do wynurzenia jakiejkolwiek części ciała zawodnika

ZAKOŃCZENIE PRÓBY

W czasie 15 sekund od wynurzenia zawodnik musi prawidłowo wykonać Procedurę Powierzchniową

 

STREFA ROZGRZEWKI i STREFA STARTÓW

Coach / buddy może towarzyszyć zawodnikowi w Strefie Rozgrzewki ale nie w Strefie Startów

TESTY ANTYDOPINGOWE I UŻYCIE TLENU

Zakazane jest wdychanie tlenu i mieszanek o wzbogaconej zawartości tlenu oraz stosowanie środków dopingowych ale organizator nie przewiduje przeprowadzania testów antydopingowych.