REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Chcesz wziąć udział w Deepspot Challenge? Wyślij do nas zgłoszenie!

  1. Uzupełnij dane w przygotowanym formularzu.
  2. Odbierz e-mail ze szczegółami organizacyjnymi.
  3. Opłać swoje uczestnictwo w zawodach:
    ● Do 31.12.2022 koszt opłaty wpisowej to 499zł
    ● Od 31.12.2022 do 31.01.2023 koszt opłaty wpisowej to 599zł
  4. Trenuj w Deepspot.
  5. Zmierz się z najlepszymi!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

//
Click or drag a file to this area to upload.
Administratorem danych osobowych jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: recepcja@flyspot.com (‘Aerotunel’). Dane osobowe będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wykonania umowy i dla tych samych potrzeb mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom (podwykonawcom Aerotunel). Dane Osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i 6 miesięcy po tym okresie, chyba że dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych będzie wymagany przepisami prawa, w tym o rachunkowości. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy z Aerotunel. W zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów, macie Państwo prawo żądania od Aerotunel dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.